Infowandeling Masterplan Sint-Elisabeth

26/11
De scholen, Secundair Onderwijs Sint-Elisabeth en Sint-Elisabethschool buitengewoon basisonderwijs, en het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth denken al geruime tijd na over uitbreidingsmogelijkheden van de campus.In samenspraak met de stad Peer lieten zij hiervoor een Masterplan opstellen.
We nodigen graag alle geïnteresseerden uit op de Infowandeling over het Masterplan Sint-Elisabeth op zondag 26 november om 10 uur.
Gelieve voor maandag 20 november in te schrijven via info@peer.be of Tel. 011 61 07 00

Onze nieuwsbrief