'1,2,3 actief met senioren' gesteund door Cera

01/12

Het project '1,2,3 actief met senioren' heeft als doel onze oudere zorggebruikers actief te houden. Cera ondersteunde dit project financieel.

Cera is een coöperatieve vennootschap en telt zo'n 400.000 vennoten. Het motto van Cera luidt: 'Samen investeren in welzijn en welvaart'. In dat opzicht verleende Cera financiële steun aan onze vestiging in de Hoekstraat te Eksel . In deze vestiging verblijven oudere, zorgbehoevende  volwassenen met een verstandelijke handicap. Omdat de vestiging in 2017 opende, was er op vlak van sport- en ontspanningsmateriaal nog weinig voor handen. Omdat het van belang is dat we onze zorggebruikers een ruim en gevarieerd aanbod aan activiteiten kunnen aanbieden kochten we met de verleende steun van Cera allerlei spelmateriaal maar ook een muziekinstallatie, een moestuintafel, een hometrainer,... Met deze materialen kunnen alle zorggebruikers actief zijn op zijn of haar eigen tempo en naar ieders mogelijkheden.

Meter en peter, Rita en Gunther, begeleidden het project en kwamen zelfs een spelletje meespelen.

Dankjewel aan Cera en meter en peter Rita en Gunther.

Onze nieuwsbrief