Afscheid van Kamiel

19/12

Na een jarenlange inzet op vrijwillige basis in de bestuursorganen van Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth vzw nam de directie en Raad van Bestuur op 18 december op  gepaste wijze afscheid van Kamiel van Hooijdonk.

Kamiel was sinds de oprichting van de vzw in 1978 actief als secretaris en voorzitter binnen de Raad van Bestuur. In 2013 nam hij eervol ontslag als voorzitter en bestuurder maar bleef lid van de Algemene Vergadering.

Kamiel achtte de tijd rijp om na jaren, waarin hij zich met hart en ziel ingezet heeft voor het Begeleidingscentrum, afscheid te nemen. Dankbaar werd terug gekeken op een gewoon bijzondere samenwerking met Kamiel. Hij werd geprezen voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid tijdens de voorbije jaren.

Heel veel dank namens Raad van Bestuur, directie, personeelsleden en zorggebruikers.

Onze nieuwsbrief