Cera schenkt €2500

07/12

Dankzij Cera mochten we maar liefst €2500 besteden aan sport- en ontspanningsmateriaal voor de zorggebruikers van onze vestiging in de Haagdoornstraat.

Cera is een coöperatieve vennootschap en telt zo'n 400.000 vennoten. Het motto van Cera luidt: 'Samen investeren in welzijn en welvaart'. In dat opzicht verleende Cera financiële steun aan de leefgroepen van onze vestiging in de Haagdoornstraat. Omdat de vestiging in 2016 opende, was er op vlak van sport- en ontspanningsmateriaal nog weinig voor handen. Doordat Cera hier steun in verleende, kan er samen met de zorggebruikers gewerkt worden aan een zinvolle vrijetijdsbesteding, stressreducering, sociale vaardigheden en zo meer.

Meter, Martine Roemers (rechts op de foto), begeleidde het project en stond steeds klaar met raad en daad.

Dankjewel aan Cera en meter Martine Roemers.

Onze nieuwsbrief