Inzegening herdenkingswand

01/07

Afgelopen woensdag werd een herdenkingswand, ter nagedachtenis van onze dierbare overleden zorggebruikers en personeelsleden, plechtig geopend. In bijzijn van begeleiders, zorggebruikers, ouders en familieleden vond een korte ceremonie plaats waar sterren, die symbool staan voor onze dierbare overledenen, een plaats kregen aan de herdenkingswand.
Het idee om een herdenkingswand te maken op de campus in Wijchmaal, komt uit de nood die de zorggebruikers  ervaarden bij een overlijden van een medebewoner of een personeelslid. Het overlijden riep steeds  de behoefte op aan een vaste plaats waar kan gepraat worden met de overledene of er gewoon samen met hem of haar te zijn. Het ritueel om naar een plek te trekken, die herinnert aan de overledene, geeft rust en werkt helend in het rouwproces.

We hopen dat deze mooie herdenkingswand een plek kan zijn waar iedereen in alle rust kan naar toe trekken om aan onze dierbaren te denken.

Voor altijd in ons hart!

Onze nieuwsbrief