Platform 'iksteunmijngoededoel'

01/12

Helaas kan je dit jaar geen acties op touw zetten, in kader van de 'Warmste week', om geld in te zamelen voor je goede doel.
Voor vele vzw's betekent dit een groot gemis. Voor onze voorziening is dat niet anders. Al deze warme acties zorgden er namelijk voor dat heel wat extra projectjes konden verwezenlijkt worden.

Om deze leegte op te vangen is het platform 'iksteunmijngoededoel' in leven geroepen.
Op dit platform kan je, net zoals bij de 'Warmste week', solidariteitsacties opzetten om voor je goed doel geld in te zamelen.
Het platform zet, als het ware, het mooie werk van Music for Life van de afgelopen jaren verder!

Ben jij geraakt door de werking van onze voorziening, door de spontaniteit van onze zorggebruikers,...?
Ben jij één van die 'Gewoon bijzondere' personen die een steunactie willen organiseren voor onze zorggebruikers?

Ga dan snel een kijkje nemen op het platform:
https://www.iksteunmijngoededoel.be/begeleidingscentrum-sint-elisabeth-vzw/

Of neem contact op met ons:
Coördinator communicatie
Pellens Erwin
e.pellens@bc-elisabeth.be
011/399500

Onze nieuwsbrief