Vrijwilligers gezocht

13/01

Vrijwilligers nemen meer en meer een belanrijke rol op in onze voorziening. Daarom zijn we steeds op zoek naar enthousiaste personen die tijd willen vrij maken voor onze zorggebruikers.

Meer info en contact:

Pellens Erwin

011/399500

e.pellens@bc-elisabeth.be

Onze nieuwsbrief