Wijziging datum kienavond

11/09

De werken aan het schoolgebouw van de Sint-Elisabethschool Buitengewoon Onderwijs hebben vertraging opgelopen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de datum van de kienavond te verplaatsen naar 16 november 2018.

We hopen jullie ook dan talrijk te mogen verwelkomen!

Onze nieuwsbrief